Kv. Violen

Lovisebergs Gård

Kv. Spetsen

Holmen Paper, Pappersmaskin PM 53

Byggentreprenören - Kv. Bollen, Victoriaskolan

Kv. Bollen, Victoriaskolan

Byggentreprenören - Söderledskyrkan

Kv. Örhänget, Söderledskyrkan

Konstverk av Ernst Billgren, Eget Hem

Konstverk, Ernst Billgrens ”Eget hem”

Nyproduktion fritidshus

Fritidshus

Kv Älvås, behandlingshemmet Ellen

Behandlingshemmet Ellen

Kvarter Stadsvakten fasad

Kv. Stadsvakten

Holmen Paper, Bråvikens pappersbruk

City Gross Arena

City Gross Arena

 

 • Kv. Sållet
  Stambyte av 30st lägenheter åt HSB i Norrköping. Färdigställdes januari 2019.
 • Kv. Violen
  Stambyte av 70st lägenheter i tre huskroppar åt HSB i Norrköping. Färdigställdes augusti 2018.
 • Lovisebergs Gård
  Nyproduktion av villa i äldre stil på 270 m2 samt garage på ca. 100 m2. Färdigställdes mars  2017.
 • Brf. Strömmen, Kv. Asken 41
  Ombyggnad av lokal till lägenhet, ca. 75 kvm åt HSB i Norrköping. Färdigställdes i juni 2016.
 • Kv. Spetsen
  Ombyggnation/lokalanpassning av kontorslokaler för Skatteverket. ca. 11,5 miljoner. Färdigställdes februari 2016.
 • Siemens S-byggnaden
  Om- och tillbyggnad av S-byggnaden på Siemens i Finspång, ca. 10,5 miljoner. Färdigställdes september 2015
 • Orrekullagården
  Mindre ombyggnad och lokalanpassning av Orrekullagården i Krokek, ca. 1,2 miljoner. Färdigställdes juli 2015.
 • Holmen paper, pappersmaskin PM53
  Om- och tillbyggnation för pappersmaskinen PM53, Holmen Paper, ca. 22 miljoner. Färdigställdes april 2015
 • Kv. Bollen, Victoriaskolan
  Ombyggnation av Victoriaskolan, ca 24 miljoner. Färdigställdes oktober 2014
 • Kv. Örhänget, Söderledskyrkan
  Om- och tillbyggnation av Söderledskyrkan, ca 5,7 miljoner. Färdigställdes juli 2014
 • Kv. Skolan, lägenhetsuppgradering
  Uppgradering av 72 st lägenheter i 2 st huskroppar, ca 33 miljoner. Färdigställdes juni 2014.
 • Holmen Paper AB
  Tillbyggnad ställverk för ca 2 miljoner. Slutfört april 2014.
 • HSB, Brf. Högalund
  Ombyggnad av lokaler till lägenheter ca 1,5 miljoner. Slutfört februari 2014.
 • Kv. Älvås, behandlingshemmet Ellen
  Renovering av större trävilla, ca 5,8 miljoner kronor. Slutfördes november 2013.
 • Konstverk
  Byggnation av Ernst Billgrens skulptur” Eget hem” på beställning av Henry Ståhl Fastigheter AB. Slutfördes oktober 2013.
 • Kv. Stadsvakten
  Ombyggnad av ca. 750m2 kontor, ca 3,6 miljoner kronor. Färdigställdes oktober 2013.
 • Kv. Motorn, Henry Ståhl Fastigheter AB
  Diverse hyresgästanpassningar för ca 6 miljoner år 2012-2013
 • Kv. Gripen, Henry Ståhl Fastigheter AB
  Återställning av lokaler och lägenheter efter brand i byggnad, ca 5 miljoner. Slutfört 2012.
 • Kv. Pelikan, Henry Ståhl Fastigheter AB
  Ombyggnad av lokaler till lägenheter, 2011-2012
 • Holmen Paper, Bravikens pappersbruk
  Diverse större och mindre byggnadsarbeten ute i produktion samt om och tillbyggnader på kontor, lab mm.
 • City Gross Arena
  Nyproduktion av idrottshall med tillhörande konstgräsplan, ca 26 miljoner kronor. Färdigställdes sommaren 2009.
 • Swedbank
  Ombyggnad av kontorslokaler under pågående drift, ca 13 miljoner kronor. Slutfördes sommaren 2008.
 • Fritidshus
  Nyproduktion av arkitektritat fritidshus i den Östgöta skärgården. Slutfördes våren 2012.