Gjutning av ny bjälklagsdel under v 45 stoppet Montering av avväxlingsbalk för telfrarna under v45 stoppet  Det nya hetoljerummet växer fram Bjälklagsrivning v.45 Armering och formning av det nya pope-hålet under v45 Armering av det nya hetoljerummet Armering av avväxlingsbalkar (1) Projektområdet överblick under de mest intensiva dagarna under v45