Category Archives: Projekt

Victoriaskolan är nu färdigställt!

By | Nyheter, Projekt | No Comments

Projektet Victoriaskolan (Kv. Bollen) är nu färdigställt och slutbesiktigad!

Projektet startades för nästan exakt ett år sedan, 2013-10-01 och slutbesiktigades nu i måndags 2014-10-13. Det har varit ett spännande och givande projekt med mycket utmaningar.
Vi vill passa på att tacka alla inblandade och UE som vi haft med oss i entreprenaden.

Nu blickar vi framåt mot nästa projekt!

Holmen Paper AB

By | Projekt | No Comments

Byggentreprenören har erhållit en order på ca.11 miljoner kronor för ombyggnad av PM53 på Bravikens Pappersbruk. Projektet omfattar förutom kompletteringsarbeten runt befintlig pappersmaskin även nybyggnad av hetoljerum samt ställverk. Projektet är påbörjat och beräknas vara slutfört i slutet av februari 2015.

Kv. Tuvan och Torvan.

By | Projekt | No Comments

Byggentreprenören har fått fortsatt förtroende i arbetet med att uppgradera lägenhetsbeståndet hos Ståhls Fastigheter AB. Projektet som är ett samarbetsprojekt påbörjades i augusti 2014 och kommer att pågå till våren 2015 och omfattar bl.a. stambyten och nya kök. Entreprenaden utförs som totalentreprenad med en uppskattad kostnad om ca 25 miljoner kronor.

Kv. Spinnrocken.

By | Projekt | No Comments

Byggentreprenören har fått förtroende av Fastighets AB L E Lundberg att iordningställa fem stycken lokaler i Kv. Spinnrocken i Norrköping. Projektet är påbörjat och beräknas vara färdigställt november 2014.